STYRCON Paropriepustné zateplenie

STYRCON 200
sú dosky lisované zo zmesi granulovaného penového polystyrénu a cementu, ktorého výroba je patentovo chránená. Polystyrénové granule sú obalené
jemnou cementovou škrupinou, pričom priestory medzi nimi vytvárajú makropórovitú (nekapilárnu) štruktúru. Zmes je homogénna a vďaka cementovému skeletu získava kvalitatívne nové vlastnosti.


STYRCON® je zmes polystyrénového granulátu a cementu, ktorá sa po zamiešaní lisuje do dosiek o konštantných rozmeroch 0,9 x 0,45 m a variabilnej hrúbke od 30 do 90mm. Vytvára sa tak tepelnoizolačná hmota s malou objemovou hmotnosťou, kde povrch granúl polystyrénu obaľuje cementová škrupina, ktorá dokáže prenášať zaťaženie a dodáva materiálu pevnosť. Táto štruktúra spôsobuje, že STYRCON má:


- Výbornú paropriepustnosť, ktorá je daná vysokou makropórovitosťou v priestoroch medzi granulami polystyrénu. Nedochádza tak k vlhnutiu muriva, ku vzniku plesní ani ku kapilárnemu vzlínaniu vody. Naopak, murivo sa vysušuje. Praktický význam je v tom, že sa môžu zatepliť aj staršie budovy s vlhkým murivom, alebo naopak, rýchlo postavené novostavby s ešte zabudovanou vlhkosťou. Výborné difúzne vlastnosti sú dané veľkou kapacitou priestoru medzi guličkami, do ktorých môžu vodné pary difundovať.


- Nehorľavosť spôsobuje cementový skelet oddeľujúci jednotlivé polystyrénové granule od seba a tak zabraňuje šíreniu plameňa. Materiál je zaradený podľa STN 730862 do sk. A - "nehorľavý". Vďaka tomu môže byť použitý na zateplenie aj výškových stavieb bez obmedzenia požiarnou výškou.


- Rozmerová stálosť je zabezpečená cementovým skeletom. Navyše vytvára sa tým aj tepelno-akumulačná vrstva, ktorá tlmí teplotné výkyvy atmosféry. STYRCON sa vďaka cementu správa ako silikát, nie plast (polystyrén), ľahko prijíma iné silikátové hmoty (cement, omietku, stavebné lepidlá ...) a má podobnú tepelnú rozťažnosť.

Adresa

Slovinter F, s.r.o.
Sládkovičova 23
Banská Bystrica
974 05

 

 

Telefónne číslo

+421 903 529 774
+421 903 513 626

 

PRIHLÁSENIE PRE PARTNEROV | HYGIENIKA