Výstavba a rekonštrukcie RD

Naša stavebná činnosť je zameraná na občianske, bytové, priemyselné, a inžinierske stavby.
Poskytujeme kompletné služby spojené s prípravou a realizáciou stavieb, vrátane ich uvedenia do užívania a súvisiacich činností.

Neustále sledujeme najaktuálnejšie trendy v architektúre a stavebníctve, a tieto poznatky implementujeme operatívne do realizovaných projektov. Našu úspešnosť dokumentuje i množstvo zrealizovaných projektov doma i v zahraničí.

Adresa

Slovinter F, s.r.o.
Sládkovičova 23
Banská Bystrica
974 05

 

 

Telefónne číslo

+421 903 529 774
+421 903 513 626

 

PRIHLÁSENIE PRE PARTNEROV | HYGIENIKA