Zatepľovací systém

 

POLYTEX-THERM : Certifikovaný zatepľovací systém na báze expandovaného polystyrénu. Ide o desaťročia osvedčený a najviac používaný variant zateplenia. Medzi jeho prednosti patrí nízka prácnosť, minimálne zaťaženie konštrukcie a priaznivá cena.

   
POLYTEX-THERM MINERAL : Certifikovaný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny. Vyznačuje sa výbornými difúznymi vlastnosťami a vysokou životnosťou. Jeho výhodou je možnosť použitia bez požiarno-technických obmedzení.

Adresa

Slovinter F, s.r.o.
Sládkovičova 23
Banská Bystrica
974 05

 

 

Telefónne číslo

+421 903 529 774
+421 903 513 626

 

PRIHLÁSENIE PRE PARTNEROV | HYGIENIKA